https://www.chemiq.cz/spolupracujeme

Chemi Q roof - snadný způsob odstranění mechů ze střech.

Chemi Q roof je přípravek, který byl vyvinut specielně pro odstranění mechů ze střech a prevenci proti růstu mechu. Aplikací přípravku dojde k vyčíštění střechy od mechu. Používá se zejména pro odstraňování mechů ze střech,venkovních dlažeb, betonových zdí a dalších konstrukcí a stavebních materiálů napadených mechem. Přípravek je vhodný zejména pro čištění eternitových střech,střech z betonových a pálených tašek. Aplikací přípravku dochází i k očištění zčernalého povrchu . Přípravek je patentován a jeho účinnost je ověřena laboratoří ČVUT Praha.  

                                               https://www.chemiq.cz/spolupracujeme

Kde přípravek použít

Zejména střešní krytiny obsahující cement (azbestocementové šablony, betonové štřešní tašky apod.) jsou takřka bez vyjímky napadeny mechy. V menší míře je pak možné se setkat s porostem mechů i na střechách z pálených střešních tašek nebo z krytin na bázi asfaltu (bonský šindel) Použití přípravku Chemi Q roof se však neomezuje pouze na střešní krytiny.

Lze ho vhodně použít i na další stavební konstrukce a materiály, které byly mechy napadeny:

 • eternitové, betonové, pálené tašky
 • zídky
 • chodníky
 • tenisové kurty
 • náhrobky
 • přírodní kameny
 • beton a betonové výrobky
 • krytiny,keramické krytiny, krytin z azbestocementu
 • eloxovaný hliník a materiálů opatřené ochranným nátěrem
 • sokly budov
 • betonové opěrné stěny

Ukázka střech ošetřených přípravkem Chemi Q